Lekplats – förskola

Att ha en lekplats på förskolan är ett bra sätt att få barnen mer aktiva. Kanske är det dags att rusta upp den befintliga eller bygga en helt ny lekplats på förskolan? Då finns det vissa regler och andra saker att förhålla sig till, här har vi samlat det ni behöver känna till.

Tips för att bygga lekplats på förskola

1

Barnen ska kunna leka tryggt och fritt: Välj en bra plats som är tillräckligt stor, gärna i ett lite skuggigare läge. Tänk också på att inte placera lekplatsen för nära en väg eller liknande. Läs Hemhyra.se’s artikel för fler tips på hur ni säkrar lekplatsen.

2

Välj bra och säker lekplatsutrustning: Det finns ingenting viktigare än kvalitet när det kommer till lekplatsutrustning, kolla exempelvis in Lappset.se som har allt du behöver till förskolans lekplats - klätterställningar såväl som rutschkanor med mera.

3

Anpassa efter barnens ålder och utveckling: Vilka åldrar är barnen i som ska använda lekplatsen? Tänk på att hitta lekplatsutrustning och leksaker som passar alla barnen, oavsett om det så är sandleksaker eller klätterställningar.

4

Lekplatsbesiktning: Lekplatsen bör besiktas för att säkerställa att den är säker för barnen att använda. Läs mer om lekplatsbesiktning här.

5

Ska stimulera utvecklingen: Barn utvecklas av att leka, så se därför till att skapa en lekplats som innehåller lekplatsutrustning som utmanar barnen.

För mer tips och inspiration på lekplatsutrustning, se vår sida om att bygga lekplats hemma.

Regler lekplats

Alla barn har enligt FN:s barnkonvention rätt till lek i en trygg och lämplig miljö. Det innebär att lekplatserna som barn leker på ska vara säkra och tillgängliga. Läs om de olika reglerna som finns för lekplatser samt vem som ansvarar för lekplatsen:

Plan och bygglagen (PBL): Anger krav på friytor för lek- och utevistelse. De anger även kraven på lekplatser och hur de fasta anordningarna på lekplatser ska underhållas. Enligt PBL är kommunernas byggnadsnämnd och tillsynsmyndighet ansvariga för säkerheten på lekplatser inom kommunen.

Boverkets föreskrifter: I Boverkets föreskrifter finns regler uppskrivna om det sker olyckor vid lekredskap. Enligt Boverket ska lekplatser vid nyanläggning vara tillgängliga för barn och vuxna med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Produktsäkerhetslagen (PSL): PSL sätter krav på att varor och tjänster som tillhandahålls ska vara säkra. PSL gäller för varor som tillhandahålls i den offentliga sektorn som exempelvis lekredskap på lekplatser.

Boverket.se kan ni läsa mer om regler och villkor när man bygger en lekplats.