Lekplatsbesiktning

En lekplatsbesiktning är otroligt viktig, då lekplatser måste besiktigas för att de ska vara säkra och för att eventuella brister ska upptäckas i tid. När en ny lekplats har installerats bör en så kallad installationsbesiktning äga rum, likaväl som årliga besiktningar bör ske för att fortsatt hålla lekplatsen säker.

Hur ofta ska en lekplats besiktigas?

Det finns ingen lag som säger hur ofta en lekplats ska besiktigas och enligt PBL och PSL finns inga direkta krav på årliga besiktningar, men det är fastighetsägarens ansvar att se till att en lekplats och dess lekredskap är säkra, så därför bör planer för besiktning, kontroll och underhåll alltid upprättas för varje lekplats.

Vem får besikta lekplatser?

Certifierad personal får besikta lekplatser. Ni kan få hjälp med att besiktiga er lekplats av företag som exempelvis Playcare, vilka kan hjälpa er med hela paketet – lekplatsbesiktning och kontroller såväl som årligt underhåll.

Detta kontrolleras vid besiktning av lekplats

Att en lekplats är säker är viktigt. En lekplats som inte kontinuerligt besiktigas och sköts om kan leda till att barnen kommer till skada – och det är du som fastighetsägare som bär ansvaret.

Vid en lekplatsbesiktning kontrolleras följande punkter:

  • Stötdämpande underlag
  • Fallhöjder, störtskydd och skyddsräcken
  • Mått på öppningar
  • Utstickande eller utskjutande delar
  • Säkerhetsavstånd
  • Krav på underhåll
  • Tillgänglighet

Anmärkningar på lekplatsen

Finns det anmärkningar på lekplatsen används en tregradig skala: A-fel, B-fel eller C-fel. Beroende på vilken anmärkning lekplatsen får krävs olika åtgärder. På Fastighetsägarna.se kan ni läsa mer om de olika påföljderna vid en anmärkning.

Den tregradiga skalan definieras följande:

  • A-fel: Innebär att det finns stor risk för allvarlig skada. Felet ska åtgärdas omgående.
  • B-fel: Stor risk för mindre skada. Bör åtgärdas snarast.
  • C-fel: Mindre risk för skada. Felet bör åtgärdas när tillfälle ges.