Säkert fallunderlag för lekplatser

Lekplatser ska vara roliga och inspirerande för barn att leka på, men säkerheten är viktigast. Att välja rätt fallunderlag är en avgörande faktor för att minska risken för skador vid fall. På den här sidan reder vi ut vad du bör tänka på när du väljer fallunderlag för din lekplats.

Vad är fallunderlag?

Fallunderlag är ett mjukt underlag som placeras under lekredskap på lekplatser. Syftet är att dämpa fall och göra lekplatsen säkrare. Fallunderlag finns i olika material så som gummi, sand och konstgräs.

Underlaget på en lekplats spelar en viktig roll för att dämpa fall och göra lekplatsen säker. Boverket ställer krav på att lekplatser ska ha stötdämpande underlag. Olika underlag har olika fördelar och nackdelar och valet av underlag bör göras utifrån lekredskapens fallhöjd och önskad användning.

Var kan man köpa fallunderlag och fallskydd?

Det finns flera leverantörer som erbjuder olika typer av fallunderlag och fallskydd. Nedan listar vi några av dem:

Unisport

Unisport är en av de ledande leverantörerna i Norden. De erbjuder en rad olika fallskydd, inklusive konstgräs och gummiasfalt, som är utformade för att absorbera stötkraften från ett fall och minimera risken för skador. Deras fokus är att erbjuda produkter av hög kvalitet som uppfyller alla säkerhetskrav.

Cado

Cado är en annan populär leverantör. De erbjuder fyra typer av fallunderlag, inklusive fallmattor och gummiplattor. De strävar efter att erbjuda produkter som är säkra, hållbara och miljövänliga. Dessutom erbjuder de professionell rådgivning och support, vilket gör det enkelt för kunder att välja rätt produkter för sina specifika behov.

Scancord

Scancord är en leverantör av fallskydd för lekplats. De erbjuder en rad olika produkter, inklusive EUROFLEX® fallskyddsplattor, svampar, bollar, kuber, figurer och former, kubb, avfasningsplattor, och park- och gatumiljö. Scancord fokuserar på att erbjuda produkter som är säkra, hållbara och lättillgängliga. De är engagerade i att skapa platser som är roliga och säkra för barn, och de arbetar ständigt med att utveckla och förbättra sina produkter.

Olika typer av underlag

Det finns flera olika typer av fallskydd tillgängliga, både nivåstabila stötdämpande underlag samt lösfyllnadsmaterial är ett vanligt val som stötdämpande underlag på lekplatser.

Fallmattor och gummiplattor

Fallmattor och gummiplattor är två populära typer av underlag. De är båda tillverkade av mjukt material som kan absorbera stötkraften från ett fall. Fallmattor kan rullas ut på gräset under befintliga redskap, medan gummiplattor oftast läggs i samband med anläggning av lekplatsen.

Helgjuten gummibeläggning

En helgjuten gummibeläggning är en annan typ av underlag. Den formas direkt på platsen och är den mest flexibla lösningen. Den kan anpassas till lekplatsens specifika form och storlek.

Stötdämpande konstgräs

Stötdämpande konstgräs är ett annat alternativ för fallunderlag. Det ser ut och känns som naturligt gräs, men har den extra fördelen att det kan dränera vatten effektivt, vilket gör att det kan bibehålla sin mjukhet året runt.

Träflis

 • Fördelar: Billigt, naturmaterial och bra stötdämpning.
 • Nackdelar: Kan frysa ihop på vintern och kräver underhåll då det packas med tiden.

Bark

 • Fördelar: Ger en mjuk och fin yta, bra för lekplatser med naturtema.
 • Nackdelar: Sämre stötdämpning än andra lösfyllnadsmaterial och kan brytas ned och försvinna med tiden.

Sand

 • Fördelar: Billigt och lättillgängligt.
 • Nackdelar: Sämre stötdämpning än andra material, kan sprida sig och kräver regelbunden underhåll.

Regler

Enligt den europeiska standarden EN 1177 finns regler för krav om skydd på lekplatser där fallhöjden överstiger 60 cm. Fallskyddet ska vara av ett material som kan absorbera stötkraften från ett fall och minimera risken för skador. Dessutom ska fallskyddet täcka ett tillräckligt stort område runt lekplatsutrustningen för att skydda barn som faller från alla riktningar.

Pris

Priset på fallunderlag kan variera beroende på vilken typ av material du väljer och beroende på fallhöjd. Generellt sett är fallmattor och gummiplattor billigare att installera än en helgjuten gummibeläggning. Men de kan kräva mer underhåll på lång sikt, eftersom de kan behöva bytas ut oftare.

Installation/montering

Innan du installerar fallunderlag bör du tänka på vilken typ av lekredskap som ska finnas på lekplatsen. Olika fallunderlag passar för olika fallhöjder. Du bör också kontrollera underlaget regelbundet och underhålla det vid behov så att det fortsätter att vara stötdämpande.

 1. Markförberedelse: Jämna ut marken och ta bort eventuella hinder.
 2. Välj fallunderlag: Välj ett lämpligt fallskyddsmaterial som gummiplattor, träflis eller konstgräs.
 3. Dränering: Säkerställ god dränering för att undvika vattenansamlingar under fallunderlaget.
 4. Installation: Följ tillverkarens riktlinjer för att korrekt installera och fästa fallunderlaget på plats.
 5. Säkerhetsstandarder: Se till att fallunderlaget uppfyller eller överträffar säkerhetsstandarder för lekplatser.
 6. Regelbunden inspektion: Utför regelbundna inspektioner för att säkerställa att fallunderlaget är i gott skick och uppfyller säkerhetskrav.