Bygga lekplats – Regler & krav

Är du fastighetsägare och planerar att bygga en lekplats på gården eller är ni kanske en BRF som vill förbättra utomhusmiljön för de boende? På den här sidan kommer du att hitta all information om hur du kan säkra lekplatsen och bygga lekplats enligt de regler som satts upp. Du får också veta mer om hur du handikappanpassar lekplatsen, så att alla barn får möjlighet att leka. Hos Boverket kan du även läsa mer om de regler som tillämpas för lekplatser och lekredskap.

Fallskydd lekplats – Regler

Regler för fallskydd på lekplats är viktiga att känna till. Alla lekplatser med höga lekredskap med fallhöjd på minst 600 mm ska vara utrustade med fallskydd. Detta gäller även för lekplatser med aktivitetsredskap med en så kallad tvingad rörelse. Området som är säkrat ska bland annat ha ett bra och stötdämpande underlag, t.ex. en gummimatta, som uppfyller rådande krav enligt bland annat SS-EN 1176. Väljer du lösfyllnadsmaterial ska underlaget fyllas med minst 10 cm extra material för stötdämpning.

Köp fallunderlag för lekplats

När du ska köpa fallunderlag för lekplats är det viktigt att du vänder dig till en professionell och seriös aktör. Det ställs nämligen mycket höga krav på valet av underlag såväl som material. Här nedan tipsar vi om två återförsäljare med stor kompetens inom området.

Unisport

Unisport erbjuder fallskydd för lekplats. De är en mycket seriös och pålitlig aktör av olika fallunderlag. Företaget är marknadsledande inom aktivitetsanläggningar och idrottsytor i bland annat Sverige, Finland, Nederländerna och Danmark.

I deras utbud hittar du bland annat konstgräs och gummiunderlag, som är både fina och anpassade efter det nordiska klimatet. Fallskydden och underlagen kommer dessutom i ett flertal olika färger, så att du kan skapa en lekplats som är roligare för barnen och som höjer fastighetens värde. Unisport erbjuder inte bara fallskydd som produkt, utan hjälper även till med montering/installation.

Handikappanpassad lekplats

När du ska bygga en lekplats är det viktigt att den är handikappanpassad. Enligt Boverkets föreskrifter BFS 2011:5 ALM 2 ska alla lekplatser kunna användas av alla personer, inklusive föräldrar och barn med nedsatt rörelseförmåga/orienteringsförmåga.

Däremot finns det inga krav eller regler som säger att alla redskap på lekplatsen behöver vara anpassade. Gångvägar såväl som utformning av lekplatsen bör dock följa de allmänna råden, vilket t.ex. innefattar ramp och trappor vid tydliga nivåskillnader i underlaget. Nedan kan du läsa mer om vilka regler som gäller.

Säker utformning

En lekplats ska alltid vara säkert utformad - oavsett om du beställer in de redskap som ska finnas på lekplatsen eller om du väljer att göra de själv. Är det en publik lekplats behöver du ta hänsyn till allas möjlighet att kunna delta. Det innebär bland annat att lekplatsen måste vara handikappanpassad för vuxna och barn. Det ska även finnas ett godkänt fallskydd såväl som redskap och ställningar som uppfyller rådande EU-säkerhetsstandard. Har du inte följt de rekommenderade bestämmelserna enligt EN-1176 och 1177 måste du på annat sätt kunna bevisa lekplatsens säkerhet.

CE-märkning

Det är en stor skillnad mellan CE-märkta lekredskap och lekredskap avsedda för offentliga och gemensamma miljöer. En produkt som är CE-märkt är inte avsedd för offentliga miljöer, vilket innebär att de inte ska användas för parker eller lekplatser. CE-märkta lekredskap eller leksaker är framtagna för privat bruk. Lekredskap för offentliga miljöer ska istället uppfylla europastandarderna SS-EN 1176 och 1177.

EU-standarder

Enligt ENs (europastandard) krav på säkerhet ska alla lekplatser vara försedda med stötdämpande underlag såväl som säkra lekredskap. Detta gäller enligt standard EN 1176, samt SS-EN 1177, vilket är minimikraven som finns för att bedöma säkerhet på allmänna och publika lekplatser såväl som skolgårdar och förskola. Det finns inga krav på att du som byggherre måste efterfölja dessa. Om reglerna inte tillämpas måste du däremot kunna uppvisa annan dokumentation på att produkten är helt trygg. Detta kan gälla allt från gungor till rutschkanor eller klätterställningar.

Produktsäkerhetslagen

Produktsäkerhetslagen är en lag som säkerställer att alla tjänster och varor ett företag erbjuder ska vara trygga och säkra för konsumenterna. Syftet med den här lagen är att minska och förebygga risken för personskador. Lagen inkluderar bland annat livsmedel, barnprodukter och kläder, men också säkerhet på lekland och simhallar, äventyrsbad, dykning, rid- och travsport och lekplatser. Här finns även olika säkerhetsstandarder som du behöver följa beroende på vad det är för produkt eller tjänst som du och ditt företag tillhandahåller.

Besiktning av lekplats

En besiktning av lekplats är något som bör genomföras varje gång en ny lekplats har installerats för att säkerställa att den är trygg och säker att använda. Här kontrolleras bland annat fallhöjd, stötdämpande underlag, säkerhetsavstånd, skyddsräcken och krav på tillgänglighet. I vår artikel Lekplatsbesiktning kan du läsa mer om hur det går till.